Trefshot is een fotoclub uit Groningen en bestaat inmiddels al weer ruim 40 jaar.  Onze leden zijn professionele fotografen, gevorderde amateurs, liefhebbers, digitale fotografen, analoge fotografen, vrouwen en mannen, kortom van alles wat.
Allemaal met maar 1 doel: een zo mooi mogelijk beeld maken En juist die grote diversiteit en de verschillende inzichten maakt het allemaal zo boeiend. Interesse ? Kom gerust eens vrijblijvend een avond bijwonen.  Onze clubavonden zijn elke dinsdagavond in het seizoen wat loopt van september tot juni.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan is een jubileumboek uitgegeven met daarin o.a. opgetekend de hoogtepunten uit de clubgeschiedenis.
Hieronder een beknopte samenvatting:

"Op een koude dag in december 1971 stond er een oproep in het toenmalige weekblad Randstad, om een fotoclub op te gaan richten.
Het weekblad Randstad was gericht op de wijken Selwerd, Vinkuizen en Paddepoel, destijds nieuwe wijken aan de rand van de stad Groningen.
Via deze oproep kwamen vijftien personen bijeen in de toenmalige bouwkeet van een bouwbedrijf dat het wijkcentrum de “Trefkoel” zou bouwen.
Het doel van deze vijftien mensen was om een fotoclub op te gaan zetten, gericht op de nieuwe wijken, ze waren zich er nog niet van bewust dat het een fotoclub met een veel bredere uitstraling zou gaan worden. De officiële oprichtingsdatum werd dinsdag 11 januari 1972.

De naam “Trefshot” is gekozen door de naam “Trefkoel”, het te bouwen wijkcentrum en shot (fotograferen) te gaan combineren als één naam “Trefshot”. De bedenker van de clubnaam was Do la Crois.
In die tijd bestond de maandelijkse clubavond uit de diabespreking, gevolgd door een presentatie van zwart-wit foto’s en vervolgens kleurenfoto’s. Hoewel, eigenlijk konden er nauwelijks dia’s geprojecteerd worden door het roken van de meeste leden.  Een enkel lid drukte zelf kleurenfoto's af.
Met de start van het seizoen 1981/82 kwam de omslag van maandelijkse naar wekelijkse Trefshot bijeenkomsten. De 1e dinsdag van de maand was er Technische Scholing, de 2e dinsdag Creatieve Vorming, de 3e dinsdag was voor de Diagroep, de 4e Werkgroep en de zeldzame 5e dinsdag speciale verzoeken. Nog steeds kent Trefshot wekelijkse clubavonden.
Vele exposities vinden er plaats in deze jaren. In de Trefkoel natuurlijk maar ook in de Openbare Bibliotheek, het Stadhuis van Groningen, Huize Bernlef, bij Radio Noord en een grote expositie in het toenmalige GAK-gebouw. En als klap op de vuurpijl een eigen expositie in de Canon Gallery in Amsterdam op uitnodiging van de Fotobond.
Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Trefshot werd een grote foto-expositie georganiseerd voor de noordelijke fotoclubs in Groningen, Drenthe en Friesland. Iedere bij de fotobond aangesloten vereniging kon een selectie met daarin acht foto’s inzenden. Deze uitgekozen foto’s werden ingelijst en geëxposeerd in Groningen (Trefkoel) Assen, Hoogeveen, Winschoten, Veendam, Delfzijl en Drachten.
Op de eerste dinsdag van het nieuwe jaar is de inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Met als hoogtepunt de verkiezing van de mooiste Trefshot foto van het afgelopen jaar. De Trefshot wisseltrofee, ingesteld door Sjoerd Landstra, en eeuwige roem is er voor de winnaar.  Sjoerd was betrokken bij de oprichting van de club en heeft 18 jaar als penningmeester gefungeerd. Bij zijn afscheid als bestuurslid in 1990 werd Sjoerd benoemd tot erelid. Als dank daarvoor heeft Sjoerd een wisselbokaal ter beschikking gesteld voor de mooiste foto per jaar.

Op de nieuwjaarsbijeenkomst is vaak een speciale gast uitgenodigd met een bijzondere presentatie rondom foto- of diawerk. Vermeldenswaard is die van Wim Dussel, fotojournalist. Hij kwam met een uitgebreide diaserie over “Een fietstocht door Japan” met prachtige muziek gebracht in overvloeiprojectie met meerdere projectoren en een groot projectiescherm.
In 1984 werd er meegedaan aan de bondsfotowedstrijd en Trefshot belandde in groep 1 (van de 6). Dat was een geweldige prestatie voor een club die nog maar kort bestond. Dat jaar werd voor het eerst meegedaan met kleurenfoto’s.  Daar werd Trefshot eerste in groep 4. Met deze foto’s werd dan ook weer een expositie georganiseerd.

In de jaren negentig verhuisde Trefshot van de Trefkoel naar het Vinkhuys in Vinkhuizen. In het Vinkhuys is dan een pracht van een donkere kamer, een schitterende vergaderzaal/studioruimte en de mogelijkheid voor wisselende foto-exposities. Inmiddels was de club verder gegroeid naar ruim vijftig leden.
Er worden in die periode ook fotografieworkshops georganiseerd in het Vinkhuys. Workshops over alle aspecten van de fotografie: portret, figuur, naaktfotografie, verder kleurenfotografie, verschillende fotografische donkere kamer technieken, grafisch werken, experimentele fotografie, macrotechnieken. Het geheel werd begeleid door professionele docenten.


 

 
In de jaren tachtig had de kleurenfotografie bij Trefshot zijn intrede gedaan maar aan het eind van de jaren negentig kwam er nog een nieuw fenomeen opzetten:  digitale fotografie.
 
De digitalisering zette door en de foto-cd deed zijn intrede.
De foto- of werk bespreking veranderde wel wat van karakter. In de vorige eeuw waren het vaak besprekingen van een docent of een speciale bespreker. De laatste jaren is er meer sprake van een discussie onder de leden over een beeld.
De diagroep heeft het met de komst van digitale fotografie de afgelopen jaren erg moeilijk gekregen en is door die digitale fotografie helemaal verdrongen.

Inmiddels is de digitale fotografie van een bijzonder fenomeen heel gewoon en standaard geworden. Photoshop en Lightroom zijn de doka van deze eeuw en voor begrippen als High Dynamic Range fotografie en printercalibratie draaien de meeste leden hun hand niet meer om."


 

 

 

40 jaar Trefshot. 40 jaar foto geschiedenis. In het jubileumboek niet alleen de geschiedenis van de club maar ook met foto's van de Trefshot leden van hun Groningen, de stad waarin Trefshot 40 jaar geleden is begonnen en nog steeds een bloeiende vereniging is.
Een stad die voor de leden van Trefshot altijd een grote inspiratiebron is geweest.
Het boek bestellen ?  Neem even contact op.

 

 

▐   © Copyright 2017: Trefshot      ▐    Disclaimer   ▐